Power Rankings

1
Denver (11.4)
2
2
Seattle (9.3)
0
3
2
6
Oakland (6.6)
4
7
0
8
Detroit (3.9)
3
10
1
11
Arizona (2.8)
7
12
1
13
1
14
1
15
13
16
2
17
Dallas (0.4)
2
18
Atlanta (-1.7)
4
19
3
20
3
21
3
22
4
24
1
25
4
26
12
27
Houston (-5.9)
2
28
3
29
1
30
3
31
Chicago (-9.2)
8
32
Miami (-13)
0